Gen momanw rive nan lavi saa:

 1. Ou pa goumen pou sak pa pou ou.
 2. Ou pa fose moun sipòtew.
 3. Ou pa koute opinyon moun ki pa sou teren an.
 4. Ou pa fè foli pou bagay ki pa dire.
 5. Ou chita travay sou tèt ou olyew foure bouch nan afè moun.
 6. Ou elimine tout moun ki pa favorab ak siksèw.
 7. Ou deside chache sajès plis ke richès.
 8. Ou sispann kwè tout saw tande nan nouvèl oswa nan bouch moun ki popilè.
 9. Ou fè pwòp rechèch paw.
 10. Ou pran tanw konstwi yon bagay kap vivan menm lèw ta mouri.
 11. Ou aprann bay vag.
 12. Ou envante pwòp jwèt ou olyew jwe jwèt moun.
 13. Ou pa pase yon jounen sanw pa griyan danw.
 14. Ou sispann fè tout moun plezi.
 15. Ou aprann pase tan ak tèt ou.
 16. Ou kreye pwòp rég ou.
 17. Ou envante pwòp filozofi laviw olye jis kontantew de li pam lan.

Ajoute paw nan lis saa. Ann fèl rive a 77 filozofi lavi. Map tann kòmantè ak mesaj paw.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required