Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

7 Tès Pèsonalite Tout Moun Ki Bezwen Konn Tèt Yo Dwe Fè

Si n mete l nan galaksi yo, yon jou yap kolonize lespas.

Si n mete l nan fon lanmè, yon jou yap rive rive eksplore anba dlo.

Si n metel anba tè, yon jou yap rive pèse zantray latè.

Apre yon pil deba, yo di:

Ebyen, ann mete l anndan yo.  

Nan mitoloji grèk la se konsa dye yo fini pa deside pou yo sere sekrè dèdye andedan lòm.

Nan lòt sivilizasyon ak relijyon se preske menm kout baton an.

Nou mèt plede chache relasyon, richès, onè ak lòt bagay eksteryè yo,

vid mwen avè w santi a pap bouche, read more

2018 Pap Diferan De 2017 Ou Paskew…

Imajinew leve vè 6 zè nan maten.

Yon bèl reyon solèy anvayi kay la.

Ou pwoche bò kizin lan pouw pran yon ti kafe.

Epi manmanw diw:

  • Ou konnew pa pitit mwen
  • Ou konnew pat fèt Ayiti
  • Ou konnew lèw te piti ou te konn fè tablo
  • Ou konnew te konn kouri rapid anpil

Imajine tout saa te kwè de ou yo se te manti. Kwayans ki fasone pèsonalitew yo, yo youn pat kanpe sou anyen.

Pran yon poz.

Imajine saa.  Imajinel.

Sa fèw pè, pavre?

Ebyen objektif premye blòg 2018 la se baw defi sa.

Baw defi demantibile pèsonaj saa pansew ye.

Baw defi kreye moun nouvo saa vle ye a.

Paske siw pa prè pouw fè sa,

bagay “New Year, New me” rantrel. read more

7 Teknik Pouw Ekri Mesaj Elektronik [Ki Vo Repons] Ak Moun Ou Admire

Ou genyenl kòm kontak sou rezo sosyo.
Ou renmen ak komante anba pos li.
Ou santi ou menm avèl se bon zanmi.
Ou vreman admire moun saa.

Ou pansel ka yon bon konseye oswa yon bon kontak pou ou. Sof ke moun nan yon piwo nivo ke ou.

Yon jou ou deside ekril, menl pa pa janm reponn ou. Nan tèt paw wap di: « moun lan frekan, lap fè estil ».

Eskew pa janm mande tèt ou konbyen lòt mesaj moun saa resevwa? Sak rann mesaj paw la diferan?

Objekif pos saa se pataje avèw 7 teknik pouw ekri yon moun ou admire san parèt lèd. read more

7 Rezon Ki Fè Moun Medyòk Fenk Kare Bon Sou Ou

Sispann pale de saw konnen, montre saw konnen.

Mwen rankontre anpil moun entèlijan ki mande anraje lè yo wè moun ki “medyòk” nan yon plas yo vle ye. Anpati yo gen rezon, men se fòt nou si moun sa yo bon sou nou. Entèlijans nou kokoben.

Ebyen,  jodia map pataje avèw 7 rezon ki fè moun sa yo fenk kare bon sou nou.

1- Wap Bouske Pèfeksyon

Ou konn twòp bagay! Enfòmasyonw ak edikasyonw blokew. Ou vle aplike tout saw konnen nan yon pwojè.

Pandan wap tann ou gen tout zouti yo, moun ou pansew pi fò pasel la, ap eseye, lap voye tenten. Men lap aprann, lap pran eksperyans. Li sou teren an. Pandanw fokis sou pèfeksyon, lap fè aksyon. read more

3 Rezon Ki Fèw Pa Janm Ka Fini Saw Komanse

Depiw piti moun ap di : Ti gason saa pwomèt.
Oh, tifi entèlijant…
Kounyaw nan lavi reyèl, wap mande si moun sa yo se pa nan k** yo tap pasew.
Ou pa janm ka fini anyenw kòmanse.
Gen moun ki diw an devenn,
sak di yo lave menw e lòt ki di pa gen rezon pouw enkyetew.

Wap fè ti kòb,
santew anfòm,
ou pran ti pleziw litlit, menw vle plis.
Ou vle konstwi yon biznis, reyalize yon pwojè, devlope yon talan, aprann yon lòt lang oswa gen plis konpetans. Men viw tankou seri televize, epizòd aprè epizòd san fen. read more

7 May Sèvow Jwe Sou Ou Ki Fèw Aji Tankou Moun Fou [Cognitive Bias]

Imajinew konn egzakteman ki karyèw vle,

Ou te konn de A a Z poukisaw vle marye.

Imajine tout desizyonw te rasyonèl.

Malerezman! Nou pa viv nan yon mond konsa.

Malerezman, nou plis emosyonèl ke rasyonèl. Sèvo nou fèn pran desizyon ak jijman ki chaje ak emosyon. Newosyans rele devyasyon sikolojik saa «Patipri Mantal ». Menm jan nou swiv yon seri règ sosyal enkonsyaman, se menm jan nou aji sou infliyans yon bann règ mantal san rann kont.

Patipri mantal sa yo ka koze anpil dega nan biznis, fèn pran move desizyon ak aji san rezon lojik. Mdekouvri plis pase yon 100tèn “patipri mantanl” nan rechèch mwen. Jodia map atire atansyonw sou 7 may sèvo a jwe sou ou sanw pa rann ou kont. Sikològ Ameriken yo rele Cognitive Bias e Franse yo biais cognitif.  read more

Yon Ti Priyè Pou Moun Kap Travay Sou Rèv Yo

Ou te mèt te entèlijan ak kouraje janw kouraje, gen delè kouraj ou pap sifi.

Ou pa pè travay ak fè sakrifis pou rèv ou. Tout moun kap gadew kwè wap reyisi. Nan mitan lannwit dout reveyew nan somèy ou. Kèw ap sote. Tout bòw vire pa bon. Resò kabann lan ap kriye anba zo kawo dow.

Ou leve chita. Sanzatann, yon priyè monte sou lestomak ou. Ou fè apèl ak fòs ki pi gran pasew yo.

Kew se vodouyizan, ate, pwotestan, katolik, temwen, shalòm, nou tout kwè nan yon bagay ki pi gran pasen. Jodia mvle pataje yon ti priyè avèk ou kap travay sou rèv ou. read more

Page 1 of 22

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén